Warmtevisie gemeente Deventer

In Deventer werken wij samen aan Fossielvrij en Betaalbaar Wonen. Alle wijken worden één voor één
energiezuiniger en gaan stapsgewijs van het aardgas af. Uiteindelijk willen we dat iedereen met
duurzame energie betaalbaar kan wonen en werken in onze mooie gemeente.

Een belangrijke stap in de route naar Fossielvrij en Betaalbaar Wonen in Deventer is de transitievisie warmte. In deze visie leggen we voor de komende vijf jaar de ‘Deventer route’ naar een alternatief op aardgas vast.

U leest hier meer over in Transitievisie Warmte Deventer – Samen op weg naar fossielvrij en betaalbaar wonen in Deventer.

Burendag 2020

Na een lange voorbereiding zijn we verdergegaan met de volgende fase van het vergroenen  te weten het planten van de bomen, struiken en planten in de voortuin bij de entree van Vogelslag 50 en 52.

We zijn  om 10.00 uur gestart met koffie en iets lekkers, daarna in groepjes  op het plein,  het onkruid te lijf gegaan en planten op gebonden en gesnoeid.  Onder leiding van Harold van tuinen anno nu werden de leilinden geplaatst, en de struiken en planten in de hoek van het grasveld voor die door Harold  op vrijdag al was voorbewerkt. Een hele klus die de hele dag heeft geduurd.

Verder was de buurt wethouder Liesbeth Grijsen uitgenodigd om samen met Ineke Mengelder (buurtbewoonster en kunstenaar) het kunstwerk te onthullen dat op de burendag van 2018 uit 2 concepten door de bewoners was gekozen.

Door samenwerking met de VMBO-school Marke Zuid en Technicampus niveau 3 hebben we samen een prachtig kunstwerk kunnen realiseren.

 De ondersteuning van Ben Westenberg in het afwerken van de verschillende delen van het kunstwerk mag niet vergeten worden.

Daarna was er soep en broodjes en konden de bewoners  verder in gesprek met de wethouder,  de wijkmanager Joris Hendriks  en 2 leden van het sociaal team Colmschate. Om 13.30 zijn de verschillen groepen verdergegaan met de werkzaamheden en werd het nieuwe speelhuisje voor de kinderen onder leiding van Arnoud  afgemaakt, hij was woensdag al met de voorbereidingen begonnen. Om 16.30 werden de werkzaamheden gestopt.

De barbeque werd om 18.00 gestart en werd er even stil gestaan bij het vertrek van Janke en Durk. Gelukkig gaan  ze niet weg uit Deventer maar naar de Vijfhoek. Zonder meer een gemis voor de Vogelwielers, maar nogmaals dank voor jullie inzet en bijdrage  voor wat wij tot nu bereikt hebben.

Ben en Ineke werden ook in het zonnetje gezet voor creëren van het prachtige kunstwerk en het mooie schilderij voor Durk en Janke.

Ik wil een ieder bedanken voor hun inzet ook namens Nanno, Janke en de werkgroep groen.

Op naar burendag september 2021 met de Vogelwielers

Een Tiny Forest

Een Tiny Forest® is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.

Meer weten?
Kijk dan op de site van IVN bij Over Tiny Forest.

Hieronder een leuk filmpje over Tiny Forest.

Bezoek van Cruquiushof/het Jeurnink

Zaterdag 14 maart zijn een aantal bewoners van Cruquiushof en het Jeurnink bij ons op de Vogelwiel geweest voor een rondleiding.
Dit naar aanleiding van een telefonisch gesprek met een bewoner om eens te kijken waar wij zoal mee bezig zijn zoals het vergroenen van onze daken, afkoppelen van het regenwater, opknappen gemeente grond en het vergroenen van de muren van onze schuren.

Nadat met de bezoekers een ronde is gemaakt door onze straat en over ons plein zijn de bezoekers vertrokken met ideeën hoe het ook kan.
Wat we ze nog hebben meegegeven dat je dit samen moet oppakken en uitvoeren en dat je het niet voor jezelf doet.

Op bezoek: het Ecolyceum van het EHL

Op donderdag 17 oktober is een Ecolyceum-klas van het Etty Hillesum Lyceum bij ons op bezoek geweest. Het Ecolyceum had ons project uitgekozen vanwege onze vooruitstrevendheid met het afkoppelen van regenwater en onze groene daken van sedum.

De leerlingen hebben een rondleiding gehad en hebben een aantal afkoppelingsmogelijkheden bekeken en zijn ook even het dak op geweest.
De tourguide was onder de indruk van hun kennis en interesse.

Ons project zal verder worden meegenomen in het Ecolyceum voor de komende jaren.

Als bewijs dat ze bij ons waren hebben we de foto’s nog.

Burendag 2019, een fantastische dag

Afgelopen zaterdag 28 september was het weer tijd voor de editie 2019 van Burendag.

Er stonden weer veel leuke werkzaamheden op het programma om onze buurt te vergroenen. Dit jaar is er gekozen voor het plaatsen van rasters in de doorgang naar ons plein. Tevens hebben we de plekken die vorig jaar met Burendag zijn voorzien voor rasters aangepakt. Zo zijn op die plekken tegels weggehaald zodat er ruimte ontstaat voor meer planten zoals Lavendel.
Ook zijn alle klimplanten die vorig jaar zijn geplant opgebonden, zijn de vogelkasten leeg/schoon gemaakt en is er weer onkruid verwijderd.

De kinderen konden dit jaar een pindaketting rijgen van Pinda’s in de dop. Na al dat rijgen konden ze zich lekker uitleven op het springkussen.

Na alle arbeid was het weer tijd voor onze jaarlijkse BBQ die wederom prima verzorgd is door buurman Koos en zijn Smoker.

Al met al kunnen we weer terugzien op een geslaagde, droge en gezellige burendag.

Laatste fase “sedum op platte daken Vogelwiel“

Afgelopen zaterdag 13 juli zijn we begonnen met het laatste deel van de sedum op de platte daken af te ronden. Dat betekent dat de groep bewoners ruim 330 m2 met zijn allen hebben verwerkt.

We zijn om 10.00 uur gestart, door onze plannen voor de Groenste Straat van Overijssel neer te zetten voor de bewoners uit andere buurten, die er ook mee aan de gang willen gaan. Dit was separaat georganiseerd door De Ulebelt om bij ons met bewoners te komen kijken hoe wij hiermee aan de slag gaan.

Vervolgens zijn er verschillende trappen neergezet, de daken watervrij gemaakt en zijn we begonnen met het plaatsen van anti-worteldoek, de drainagemat, filtervlies en substraat. Het substraat  werd aangereikt door een heftruck (dat scheelt ontzettend in het sjouwen) en binnen 30 minuten was het eerste dakdeel afgerond.

Na een kleine pauze werd het laatste deel afgerond en om 12.30 uur was alles klaar. Dank aan alle bewoners, Gemeente Deventer, Wij-Deventer, De Ulebelt, Stichting Oversticht en  het Waterschap Drents- Overijssel.
Kijk voor de foto’s op de pagina https://www.vogelwiel.nl/media, Sedum leggen fase 3.

Wij zijn trots om dit project binnen 1,5 jaar af te ronden en zeker al 100 bewoners uit andere wijken van Deventer te hebben kunnen rond leiden en belangstellenden van ver daar buiten.

Op naar de volgende uitdaging, de start van de uitwerking van de plannen van de Groenste Straat van Deventer!

 

Namens de Vogelwielers,

Werkgroep sedum en afkoppelen regenwater

Opsteker van het jaar 2019

De “Opsteker van het jaar” is een prijs die dit jaar voor het eerst werd uitgereikt in de wijk Colmschate Noord / Vijfhoek voor het initiatief dat in het afgelopen jaar op verschillende gebieden uitzonderlijk heeft gepresteerd.

De jury, die bestaande uit alle bewoners uit het wijkteam Colmschate Noord / Vijfhoek, heeft een keuze gemaakt op basis van een aantal criteria zoals draagvlak, zelfredzaamheid, enthousiasme en voorbeeldfunctie.

Van een “longlist” van 8 initiatieven is toegewerkt naar een “shortlist” van 3 initiatieven met als uiteindelijke winnaar het groen en duurzaamheidsinitiatief Vogelwiel.

De prijs die wij als Vogelwiel hebben gewonnen is een cheque van € 500,- die wij mogen schenken aan een ander initiatief in onze wijk om diegene een steuntje in de rug te geven.

Lees hier het gehele juryrapport.